Tupla tai kuivike -arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on G&C Materials Oy. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla arvontaan osanottaja sitoutuu noudattamaan arvonnan sääntöjä.

  1. Osallistumisaika

Arvontaan osallistumisaika on 16.8.–30.9.2021.

  1. Mistä on kyse

Arvonnassa voi voittaa 1 (yhden) kuiviketilauksen kaksinkertaisena ostamalla Vapon kuiviketta sekä antamalla markkinointiluvan tilauksen yhteydessä. Arvonta koskee kaikkia kampanjan aikana tehtyjä kuiviketilauksia verkkokaupassa ja myyntipalvelun kautta. Arvonta ei koske jälleenmyyjiä.

  1. Osallistuminen

Arvontaan osallistutaan ostamalla kuivikkeita Vapon myyntipalvelusta tai Vapon verkkokaupasta osoitteessa kauppa.vapo.fi ja antamalla tilauksen yhteydessä markkinointilupa. Markkinointilupaa käytetään esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen. Markkinointiluvan voi perua milloin tahansa.

Arvontaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai arvonnan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät.

Arvontaan voi osallistua vain yksi henkilö / kotitalous. Arvontaan ei voi osallistua jälleenmyyjät.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai muista vastaavista syistä.

  1. Palkinto ja palkinnon arvonta

Kaikkien osallistujien kesken arvomme yhden (1) kuiviketilauksen kaksinkertaistamisen eli kertatoimituserän kuiviketta tilauksen yhteydessä ilmoitettuun Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Palkinnon arvo on maksimissaan kertatoimituserä.

Arvonta suoritetaan 30.10.2021 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Palkinto on käytettävä 12 kk kuluessa.

Palkinnon toimituksesta sovitaan arvonnan järjestäjän ja voittajan välillä erikseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi taikka muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto on henkilökohtainen. G&C Materials Oy vastaa arpajaisveron maksamisesta.

  1. Henkilötiedot

Osallistujan henkilötietoja käytetään arvonnan järjestämiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa tietosuojaselosteesta. Suoramarkkinointilupa on milloin tahansa peruutettavissa. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://kauppa.vapo.fi/tietosuojaseloste

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan Vapon verkkokaupan toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista. Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että voittajaa ei ole tavoitettu esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei myöskään vastaa kuivikkeen käytössä tarvittavasta tekniikasta: sen asentamisesta tai huoltamisesta.

  1. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos arvontaa ei voida järjestää näiden sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja arvonnasta: Miia Meklin, Kekkilä-BVB, miia.meklin@kekkila-bvb.com.